Reference

Izvedeni večji objekti od l. 2000 dalje:

Stanovanjski objekti – več kot sto zahtevnih izvedenih projektov zasebnih naročnikov Ogrevanje, prezračevanje, vodovod, toplotne podpostaje, regulacije,
Alternativni vir energije, nizkoenergetski objekti, objekti najvišjega nivoja s strani instalacij (npr. družinska hiša z več kot 2000 m2 klimatiziranih bivalnih prostorov, bazeni, …….)
Telovadnica O.Š. Cvetko Golar Škofja Loka Ogrevanje, prezračevanje, vodovodna in hidrantna instalacija telovadnice in pripadajočih prostorov. Uporaba alternativnih virov energije, toplotne črpalke, kolektorji, termična akumulacija gradbenih elementov, centralno nadzorni sistem za vodenje procesov
Hotel Golf – toplotna podpostaja Bled Izvedba prenove strojnih instalacij (klimatizacija – hladilna postaja moči ca. 200 kW, toplotna črpalka, kotlarna za hotel in ostale porabnike moči ca. 3 MW, centralno nadzorni sistem,…).
Šola varne vožnje Vransko Izvedba kompletnih strojnih in elektro instalacij inštalacij (ogrevanja, hlajenja, termično aktiviranje gradbenih elementov, prezračevanje, vodovod), regulacija in centralno nadzorni sistem za šolo varne
Poslovna zgradba SAVA
Kranj
Adaptacija in dograditev strojnih inštalacij ( ogrevanje, hlajenje, prezračevanje), regulacija in centralno nadzornega sistema.
Poslovni center AMZS
(rekonstrukcija 5. nadstropja)
Ljubljana
Kompletne elektro in strojne inštalacije (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod), regulacija in dograditev centralno nadzornega sistema.
Baby Center BTC – adaptacija
Ljubljana
Adaptacija strojnih inštalacij (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje) in regulacija.
Poslovni center za prodajo in servis vozil Toyota in Lexus
Ljubljana
Kompletne strojne inštalacije (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod, regulacija in centralno nadzorni sistem.
PIC Sežana Izvedba kompletnih strojnih inštalacij (ogrevanja, hlajenja, termično aktiviranje gradbenih elementov, prezračevanje, vodovod), regulacija in centralno nadzorni sistem za Poslovni Informacijski Center v Sežani, površine cca 4000m2.
Trgovina Harvey Norman
Koper
Izvedba strojnih instalacij na trgovskem centru površine ca. 8000m2 (klimatizacija – hladilna postaja moči ca. 400 kW, kotlarna, prezračevanje, aktivna požarna zaščita – šprinkler sistem, ostale strojne instalacije in centralno nadzorni sistem).
Zavarovalnica Triglav – adaptacija toplotne podpostaje
Miklošičeva 17-19, Ljubljana
Adaptacija elektro in strojnih inštalacij v toplotni podpostaji. In dograditev centralno nadzornega sistema.
Hotel Park
Bled
Izvedba prenove strojnih instalacij (klimatizacija – hladilna postaja moči ca. 500 kW, kotlarna za hotel in ostale porabnike moči ca. 5 MW, prezračevanje z osmimi sistemi, centralno nadzorni sistem,…).
Elektro fakulteta, Univerza v Ljubljani – adaptacija toplotne podpostaje
Ljubljana
Adaptacija elektro in strojnih inštalacij v toplotni podpostaji.
Splošna bolnica Jesenice
Jesenice
Prenova operacijskih dvoran – izvedba kompletnih strojnih inštalacij – prezračevanje najvišje zahtevnosti, ogrevanje, hlajenje, vodovod, regulacija.
Prodajni salon “MIK Celje”
Ljubljana
Kompletne strojne inštalacije – izvedba za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod, regulacija.
Skyper Tower
Frankfurt
Za tujega naročnika smo izvedli nadzorni regulacijski sistem stavbe za 38
etaž s ca. 60-80 pisarnami na nadstropje. Krmiljenje temperature, žaluzij, luči, pomik oken v vsaki pisarni. Preko 3000 kontrolerjev, delujočih v mreži. Za več in formacij si oglejte: www.skyper-frankfurt.de
Igralnica in hotel “KONGO”
Grosuplje
Kompletne strojne in elektro inštalacije – projekti in izvedba za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod, regulacija, centralni nadzorni sistem. Adaptacija površin cca. 3000 m2.
Poslovno – servisni objekt SINTAL
Litostrojska 40, Ljubljana
Kompletne strojne inštalacije – ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod, regulacija. Adaptacija površin cca. 5000 m2.
Raziskovalni center za kmetijstvo “GRAD JABLE” Kompletne strojne inštalacije – ogrevanje, prezračevanje, vodovod, regulacija. Adaptacija površin cca. 3000 m2.
Telovadnica O.Š. Gorje Ogrevanje, prezračevanje, vodovodna in hidrantna instalacija telovadnice in pripadajočih prostorov.
Avtosalon Primožič
Lesce
Avtosalon Primožič
Lesce
Gorenska banka
Kranj
Dobava ventilatorskih konvektorjev, dobava krmilnikov in izvedba centralnega nadzornega sistema za potrebe strojnih instalacij.
Poslovno – skladiščni objekt MDM Črnuče
bivši najemnik Vega
Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovodna in hidrantna instalacija pisarniškega dela objekta, ter izvedba prezračevanje, cevnih povezav za hladilne postaje, vodovodone instalacije za center mobilne telefonije VEGA.
Linde MPA
Vodovodna 99a, Ljubljana
Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod za Poslovni objekt LINDE MPA, z regulacijo sistema ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in termičnega aktiviranja gradbenih elementov.
Klinični center
tehnične službe
Ogrevanje, obnova toplotne postaje.
Merit internatiomal d.o.o. Poslovno – skladiščni prostori, izvedeno ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod ter elektronska regulacija strojnih instalacij.
Poslovni center AMZS
Ljubljana
Kompleksen projekt, ki smo ga zaključili jan 2001 mesec je Poslovno servisni center AMZS Ljubljana. Za našega naročnika smo izvedli vsa dela s področja naprav in instalacij (strojnih in elektro) od idejnega projekta naprej (velikost objekta znaša.13.000 m2).V tem sklopu je zajet tudi nadzorni računalnik z aplikacijskim SCADA programom za nadzor in upravljanje vseh podsistemov strojnih napeljav vodenih z DDC programabilnimi krmilniki. Ti sistemi so: sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja (toplotna postaja, hladilna postaja, konvektorsko ogrevanje in prezračevanje, hladni strop, talno ogrevanje, ogrevanje klančin, radiatorsko ogrevanje, klimati, prezračevanje sejnih sob v odvisnosti od kvalitete zraka, črpališča v garažah, intervencijsko črpališče, kompresorska postaja). Opremljen je tudi z vsemi moduli za priključitev sistemov zajetih v elektro inštalacijah (za nadzor : kontrole dostopa v garaže in poslovne prostore, detekcija CO v garažah in vklop ventilatorjev, požarna centrala, dvigala, razsvetljava v garažah, elektro dizel agregata). Poudariti moramo, da je sistem fleksibilen in lahko raste z željami in zmožnostmi investitorja.
Zavarovalnica Triglav
Miklošičeva 17-19, Ljubljana
Projekt rekonstrukcije ogrevanja, hlajenja celotne zgradbe, dobava in zagon centralno nadzornega sistema. Vgrajeno je bilo cca. 260 ventilator konvektorjev in hladilna centrala. Za potrebe nadzora in vodenja procesa smo izvedli tudi kompletne elektro instalacije. Sistem vodenja in upravljanja je necentraliziran. Zato smo DDC krmilnike (v vsakem prostoru eden) povezali v lokalno mrežo, v katero je vključen tudi nadzorni računalnik z aplikacijskim SCADA programom, kateri omogoča vodenje in nadzor zgradb.